Trong 9 tháng qua, Chi cục Hải quan Hải Dương đã thông quan trên 102 nghìn bộ tờ khai hải quan. Ảnh: Nhật Nam

Trong đó, thu thuế GTGT đạt trên 687 tỷ đồng; thuế NK đạt trên 235,8 tỷ đồng; thuế xuất khẩu trên 1,8 tỷ đồng; các khoản thu khác đạt trên 1,8 tỷ đồng.

Trong 9 tháng qua, Chi cục Hải quan Hải Dương đã tiếp nhận và giải quyết thông quan trên 102 nghìn bộ tờ khai hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu, với tổng kim ngạch trên 5,7 tỷ USD.

Có được kết quả trên, thời gian qua chi cục đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành thu hồi các khoản nợ đọng của doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Đăng Vinh - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hải Dương cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu NS năm 2013, trong thời gian tới, chi cục đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng; hướng dẫn cho doanh nghiệp mới tham gia thủ tục hải quan điện tử, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan của DN…

Đỗ Vinh