Trong quý I, Hải Phòng thu nội địa đạt 2.263,4 tỷ đồng, bằng 25% dự toán năm, tăng trưởng 11,3% (so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, có 5 chỉ tiêu đạt từ 25% dự toán trở lên là: khu vực DNNN địa phương đạt 25,6%; DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 27,2%; khu vực DN ngoài quốc doanh 26%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 34,9% và thu cố định tại xã đạt 45,89% dự toán năm.

Nhiều đơn vị, chi cục thuế thu đạt trên 25% dự toán năm như: Phòng kiểm tra thuế số 1, Phòng thuế TNCN, Chi cục Đồ Sơn, Chi cục Hải An, Chi cục Kiến An, Chi cục Vĩnh Bảo… Kết quả cho thấy số thu NSNN của thành phố, sau một thời gian gặp nhiều khó khăn, nay đã đạt tiến độ đề ra.

Khối quận huyện tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã hoàn thành 104,2% dự toán quý I, bằng 23,7% dự toán năm, tăng trưởng 25,8%.

Năm 2014, kinh tế thành phố tiếp tục từng bước phục hồi; nhiều công trình, dự án hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Đạt được tiến độ thu quý I/2014 và tăng trưởng so cùng kỳ năm trước, do một phần đóng góp từ chỉ số phát triển công nghiệp quý I của Hải Phòng tăng cao.

Những DN lớn, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, có số tiền nộp thuế cao, như: Nhà máy thức ăn gia súc Pôroconco nộp tăng 45 tỷ đồng (so cùng kỳ); Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng nộp tăng 8,8 tỷ đồng; Công ty liên doanh cáp điện và hệ thống LS-Vina nộp tăng 20,2 tỷ đồng; khoản thu thuế nhà thầu của Dự án LGE đạt 23 tỷ đồng; thu DN ngoài quốc doanh đạt 505,6 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% ...

Tuy vậy, việc kinh doanh của các DN trên địa bàn còn rất nhiều khó khăn. 2 tháng đầu năm, Hải Phòng cấp mã số thuế (MST) cho 311 DN, tăng 8%. Tính đến hết tháng 2, Hải Phòng có 32.616 DN được cấp MST. Tuy nhiên, chỉ có hơn 16.800 DN (chiếm 51%) trong tổng số DN được cấp MST là có hoạt động và nộp thuế. Số còn lại đóng MST hoặc ngừng nghỉ kinh doanh, chuyển sang địa bàn khác.

Cục thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tập trung triển khai, chỉ đạo các phòng, chức năng, các chi cục thuế 14 quận, huyện nhiệm vụ thu NSNN, xác định rõ thuận lợi, khó khăn đề ra những biện pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu, sắc thuế, nguồn thu.

Đơn vị quán triệt rõ tinh thần tích cực, chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế… thực hiện nhiệm vụ thu NS trong quý I; tiếp tục đảm bảo tiến độ thu NSNN quý II và những tháng tiếp theo; kiên trì, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm./.

Vĩnh Liên - Ngô Huệ