hải quan khánh hòa

Công chức Chi cục HQ Vân Phong đang thực hiện giám sát tại kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Ảnh: Văn Thông

Năm 2016, Cục Hải quan Khánh Hòa đã được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch 2.900 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 5.600 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2016, đơn vị đã đạt được số thu 5.847,90 tỷ đồng, đạt 201,65% so với kế hoạch được giao và đạt 104,43% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 59,42% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, số thu từ xăng dầu nhập khẩu đến ngày 31/12/2016 là 5.426,61 tỷ đồng, chiếm 92,8% tổng thu toàn đơn vị.

Để hoàn thành được chỉ tiêu trên, Cục Hải quan Khánh Hòa với quyết tâm nổ lực của toàn đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp thu ngân sách và quyết định giao chỉ tiêu thu ngân sách cho từng Chi cục. Chỉ đạo các phòng tham mưu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, đánh giá nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế, nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tránh phát sinh nợ xấu.

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp tạo thuận lợi nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, từ đó tạo được mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện các giải pháp chống thất thu như thường xuyên kiểm tra sau thông quan về trị giá đối với các lô hàng đã thông quan trong thời hạn 60 ngày của các mặt hàng trọng điểm; Chú trọng bố trí công chức có trình độ, kinh nghiệm và được đào tạo làm công tác giá, công tác kiểm tra sau thông quan./.

Văn Thông- Cục Hải quan Khánh Hòa