Lạng Sơn

Cán bộ hải quan và biên phòng Lạng Sơn giám sát hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Đặng Dũng

Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn xây dựng chương trình công tác và đề ra 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thu nộp ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và HĐND tỉnh Lạng Sơn giao năm 2021 giao 3.450 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 4.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 215/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, ngay từ tháng đầu năm.

Trong đó, Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung liên quan nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 và các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về công tác thu ngân sách.

Trong đó, các đơn vị cần chú trọng việc tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu; thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước…

Với tinh thần chủ động vượt qua khó khăn, năm 2020, Hải quan Lạng Sơn đã thu đạt 4.290,3 tỷ đồng, bằng 126% dự toán thu (3.400 tỷ đồng), bằng 112,1% chỉ tiêu phấn đấu (3.800 tỷ đồng) và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngọc Linh