xăng dầu

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh giám sát hoạt động nhập khẩu xăng dầu. Ảnh: Hải Anh

Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, trong quý I/2021, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp vừa chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN). Cụ thể, đơn vị đã làm thủ tục cho 18.458 tờ khai của 710 DN, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,53 tỷ USD.

Cũng theo Cục Hải quan Quảng Ninh, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu nêu trên tăng 26,8% so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu có thuế như xăng dầu, than… giảm do DN nhập khẩu để phục vụ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19, đã tác động đến thu ngân sách.

Kết quả, trong quý I/2021, số thu thuế của Cục Hải quan Quảng Ninh mới đạt hơn 2.296 tỷ đồng, đạt gần 18% dự toán năm 2021. Nguồn thu của đơn vị chủ yếu từ xăng dầu nhập khẩu đạt 845,19 tỷ đồng (chiếm 36,8% tổng thu); thu từ khu vực cảng biển (ngoài xăng dầu) đạt hơn 1.166 tỷ đồng (chiếm 50,79% tổng thu); thu qua biên giới đất liền đạt hơn 283 tỷ đồng (chiếm 12,33% tổng thu).../.

Ngọc Linh