Thanh Hóa

Cán bộ Hải quan Thanh Hóa giải đáp ý kiến của DN về thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Phong Nhân

Để phấn đấu thu đạt chỉ tiêu được giao năm 2021 là 10.500 tỷ đồng, Cục Hải quan Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP (ngày 01/01/2021) của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và các chỉ đạo kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 01/NQ-CP.

Cục Hải quan Thanh Hóa đã quán triệt toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

Tại các chi cục hải quan, lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan nhanh chóng phương tiện vận tải, hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo đúng chế độ, chính sách, đúng thời gian và trình tự quy định, thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, triệt để chống tiêu cực phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ.

Đặc biệt trong năm 2021, đơn vị tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa.

Kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thẩm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trị tuệ; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá; hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

Năm 2020, nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp vừa chống dịch vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Thanh Hóa đã nỗ lực thu ngân sách đạt 10.679 tỷ đồng, vượt 13,6% chỉ tiêu được giao của Bộ Tài chính và đạt 104,69% chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan./.

Ngọc Linh