Công tác khảo sát nhằm đánh giá đúng thực tiễn, góp phần đưa ra các giải pháp hiệu quả cho đề án mà Tổng cục Hải quan đang dự thảo báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt, đó là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK tại cửa khẩu”.

Theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, đoàn khảo sát sẽ làm việc tại Tp. Hải Phòng và Hồ Chí Minh với các thành phần liên quan gồm: Tổng cục Hải quan (Lãnh đạo Tổng cục, Cục Giám sát quản lý và Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối), Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm) và Bộ Công Thương (các đơn vị chức năng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý an toàn thực phẩm).

Nội dung khảo sát nhằm nghiên cứu xây dựng 2 Trung tâm kiểm tra chuyên ngành cấp vùng tại thành phố Hải Phòng và Hồ Chí Minh. Hai Trung tâm này có nhiệm vụ thực hiện kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK qua các cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không tại 2 thành phố này và các tỉnh, thành phố lân cận vùng.

Hoạt động này nằm trong chuỗi hành động của ngành Hải quan nhằm thực hiện Luật Hải quan năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ và thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan./.

Theo customs.gov.vn