cảng

Ảnh: TL.

Trong đó, hàng hóa xuất khẩu đạt gần 43 triệu tấn, hàng nhập khẩu đạt gần 55 triệu tấn (tăng 11%); hàng nội địa đạt gần 77 triệu tấn (tăng 12%); hàng quá cảnh bốc dỡ đạt hơn 400.000 tấn. Riêng hàng container vẫn giữ nhịp tăng trưởng ấn tượng với mức tăng tới 21%, ước đạt hơn 6,1 triệu tấn.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa tăng cao là: khu vực Thái Bình tăng 179%, khu vực Đồng Tháp tăng 95%, khu vực Thừa Thiên Huế tăng hơn 56%.

Đặc biệt, một số khu vực cảng biển lớn trong 2 tháng gần đây đã có mức tăng trưởng dương dù trước đó có lượng hàng thông qua giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gồm: khu vực TP. Hồ Chí Minh (tăng gần 7%), khu vực Hải Phòng (tăng 15%)./.

Văn Nam-Trí Dũng