Theo đó, HAR sẽ trình cổ đông phương án phát hành 54.599.813 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 1:1, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.092 tỷ đồng.

Với gần 546 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành này, HAR dự kiến chi gần 152 tỷ đồng cho việc phát triển quỹ đất và 314 tỷ đồng phát triển 3 dự án, đó là: Boutique Hotel với 62 tỷ đồng, Center Point với 52 tỷ đồng và Biển hồ Tràm Long Sơn giai đoạn 1 với 200 tỷ đồng. Đồng thời đầu tư vào Công ty Ascentro 80 tỷ đồng.

Như vậy, nếu phát hành thành công, HAR sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.082 tỷ đồng, tương ứng với số cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên đạt gần 109,2 triệu cổ phiếu./.

Hồng Quyên