Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư công

Đến thời điểm này, KBNN Hậu Giang đã giải ngân được 40% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh minh họa: H.T

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đến ngày 30/9/2021, phải giải ngân đạt tỷ lệ 70% kế hoạch vốn được giao và đạt 100% kế hoạch vốn đến ngày 31/12/2021.

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị chủ trì) phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn, tập huấn về trình tự thủ tục liên quan đến dự án đầu tư công.

Theo số liệu thống kê tại KBNN Hậu Giang đến ngày 31/7/2021, đơn vị đã thực hiện giải ngân được 47,74% đối với kế hoạch vốn được phép kéo dài và 40% đối với kế hoạch vốn được giao trong năm 2021.

Với trách nhiệm kiểm soát và thanh toán nguồn vốn cho các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, KBNN Hậu Giang đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư gửi hồ sơ khối lượng hoàn thành đồng thời với việc gửi chứng từ thanh toán lên dịch vụ công trực tuyến để được tiếp nhận, thanh toán ngay, tránh tồn đọng chứng từ chưa được tiếp nhận trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN Hậu Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư phân loại dự án theo từng nhóm để có những giải pháp phù hợp, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán đối với dự án đã hoàn thành./.

Vân Hà