Hậu Giang: Mục tiêu từ nay đến năm 2025 mỗi năm thu ngân sách tăng 1.000 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Hậu Giang. Ảnh: CTV

Cụ thể, đối với lĩnh vực công nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành cho rằng, khi rà soát lại trên địa bàn hiện nay có một số doanh nghiệp sử dụng quỹ đất rất lớn, nhưng đóng góp ngân sách không nhiều, cho nên phải có thay đổi chính sách trong thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp.

Tiêu chí thứ 2 là phải đảm bảo môi trường. Tỉnh kiên quyết nếu doanh nghiệp hoạt động ảnh hưởng đến môi trường, không nộp ngân sách thì những doanh nghiệp đó không được ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời gian tới.

Thực tế hiện nay, tỉnh Hậu Giang có hai khu công nghiệp lớn và hiện đã lấp đầy khoảng 80% diện tích. Trong số đó, có không ít doanh nghiệp hiện nay nộp ngân sách không nhiều, phần lớn mới chỉ giải quyết được việc làm cho lao động, còn vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn là mối lo của địa phương.

Từ góc độ trên, tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, bình quân mỗi năm tăng thu ngân sách 1.000 tỷ đồng. Do đó, việc thu hút đầu tư phải hiệu quả, tạo công ăn việc làm, sử dụng ít đất và không gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2020, thu ngân sách của Hậu Giang đạt 3.500 tỷ đồng, năm 2021 đạt 4.400 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng. Dự kiến thu ngân sách năm nay của Hậu Giang khoảng 5.400 - 5.500 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2023 là 6.500 tỷ đồng./.