>> VDB huy động thành công 520 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

>> NKG bị nhắc nhở lần 2 do chậm công bố thông tin

>> MCP, SED, PTP thông báo lịch trả cổ tức

Theo đó, số cổ phiếu được chấp thuận niêm yết bổ sung là 5,5 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 55 tỷ đồng.

Hiện tại HDO có 9.319.879 cổ phiếu đang lưu hành. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2013 cổ phiếu HDO có giá là 3.900 đồng/cổ phiếu.

Được biết, HDO có số vốn điều lệ là 94,589 tỷ đồng. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất container khô và lạnh; Bốc xếp, vận tải hàng hóa bằng container và sửa chữa thùng container; Đại lý gửi hàng hóa, đại lý giai nhận, vận tải./.

Hồng Quyên