Ông Phạm Tường Huy - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng

Ông Phạm Tường Huy - Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng

Danh hiệu này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp phát triển bền vững và có đóng góp tích cực cho đời sống cộng đồng, cũng như giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Kết quả này được đánh giá dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI) do VCCI phát triển và cập nhật hàng năm bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ VCCI, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp hội viên của VCCI và các chuyên gia độc lập khác bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế tài chính, môi trường và cộng đồng. Bộ chỉ số CSI còn được xem là công cụ hiệu quả để đánh giá năng lực, quản lý cơ cấu cũng như cải thiện khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Được tổ chức định kỳ hàng năm từ năm 2016, giải thưởng top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam được sáng lập bởi Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) trực thuộc VCCI. Năm nay, số lượng doanh nghiệp tham gia bình chọn đã tăng lên con số 500 từ con số 400 doanh nghiệp của năm 2016.

Ông Phạm Tường Huy - Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam cho biết: “Trong suốt 8 năm qua, cùng với sự cam kết mạnh mẽ luôn mang đến những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Herbalife Việt Nam luôn xem phát triển bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược hoạt động của Công ty. Giải thưởng là một sự ghi nhận đầy khích lệ cho các thành viên và nhân viên của Herbalife Việt Nam và tiếp thêm động lực để công ty tiếp tục phát huy các mục tiêu phát triển bền vững”./.

H.C