Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.