Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: Trí Dũng)

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Hình ảnh các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức)