asean

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn cho biết ASEAN luôn là một trọng tâm ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc xây dựng thành công một cộng đồng ASEAN vững mạnh là một nhân tố quan trọng đóng góp cho việc bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, giúp nâng cao vị thế của các nước ASEAN trên trường quốc tế và là một trọng tâm ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chỉ còn hai năm nữa cộng đồng ASEAN sẽ hình thành song còn rất nhiều việc trong các kế hoạch hành động để xây dựng cộng đồng ASEAN. Cộng đồng kinh tế mới thực thi được khoảng 80% các hành động theo kế hoạch; số mục tiêu đạt được còn thấp hơn.

Việc thúc đẩy liên kết kinh tế ASEAN trở nên thách thức hơn khi ASEAN phải tiến hành liên kết nội khối song song với tiến trình liên kết Đông Á, thông qua sáng kiến Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một số thành viên còn tham gia cả Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thứ trưởng cũng khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc nâng cao vai trò của luật pháp trong liên kết và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam luôn là một thành viên chủ động, tích cực trong quá trình đàm phán Hiến chương ASEAN, cũng như đưa nội dung Hiến chương ASEAN thực sự đi vào cuộc sống.

Trong xu thế phát triển chung của khu vực, Việt Nam cũng đã tích cực trong quá trình xem xét, bổ sung, điều chỉnh nội luật cũng như các quy trình, thủ tục trong nước cho phù hợp với tập quán và quy định của ASEAN. Không chỉ trong lĩnh vực liên kết kinh tế ASEAN mà cả trong hợp tác chính trị-an ninh ASEAN, nhất là an ninh biển.

Giáo sư Joseph Weiler, Viện đại học châu Âu cho rằng, khi Cộng đồng ASEAN hình thành vào năm 2015, các vấn đề liên quan đến luật pháp cần phải phù hợp trong điều kiện phát triển mới để cộng đồng này mang ý nghĩa thực sự đối với sự phát triển chung. Đặc biệt, các chính sách về kinh tế cần được hoàn thiện và thúc đẩy sự liên kết kinh tế giữa các quốc gia thành viên./.

Hồng Quyên