Đây là một quy định quan trọng trong Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) kèm theo Quyết định số 383/QĐ-SGDHN vừa được HNX ban hành.

Quy chế này bao gồm những quy định để đưa chứng chỉ quỹ ETF vào niêm yết và giao dịch tại HNX với các nội dung điều chỉnh hoạt động niêm yết, quản lý giao dịch, công bố thông tin, và xử lý vi phạm.

Theo đó, để được niêm yết tại HNX, chứng chỉ quỹ phải thuộc quỹ ETF đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, và đã được đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD. Đồng thời, trong hai thành viên lập quỹ phải có ít nhất một thành viên là thành viên giao dịch của HNX. Điều kiện cuối cùng không thể thiếu là công ty quản lý quỹ phải có hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ ETF đầy đủ và hợp lệ.

Thời gian để HNX đưa ra quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ ETF là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đáng chú ý, thủ tục thay đổi niêm yết của chứng chỉ quỹ ETF chỉ trong vòng 1 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo của VSD về số lượng chứng chỉ quỹ ETF công ty quản lý quỹ đã phát hành/mua lại, thông qua hoạt động giao dịch hoán đổi.

HNX sẽ thực hiện niêm yết bổ sung hoặc hủy niêm yết một phần chứng chỉ quỹ ETF mà công ty quản lý quỹ không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Các trường hợp khác, thủ tục thay đổi niêm yết là trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ./.

Duy Thái