giãn cách xã hội

Kho bảo quản gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Minh Đức

* Xuất cấp 4.117,8 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

* Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai xuất cấp hơn 4.117 tấn gạo hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh miền Nam

Văn bản nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 có tốc độ lây lan nhanh, đã lan rộng ra nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân, đặc biệt là người lao động bị giãn, hoãn, ngừng việc, mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói.

Để thực hiện yêu cầu "không để ai thiếu ăn" tại Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 5/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong ngày 17/8/2021.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 18/8/2021./.

Đức Minh