14 địa phương được hỗ trợ gồm: Lai Châu (9,9 tỷ đồng); Quảng Bình (18,3 tỷ đồng); Quảng Trị (12,7 tỷ đồng); Thừa Thiên Huế (17,2 tỷ đồng); Quảng Nam (13,1 tỷ đồng); Quảng Ngãi (23,4 tỷ đồng); Bình Định (19,1 tỷ đồng); Ninh Thuận (19,8 tỷ đồng); Bình Thuận (14,5 tỷ đồng); Long An (21,2 tỷ đồng); Trà Vinh (14,1 tỷ đồng); Cần Thơ (14,4 tỷ đồng); An Giang (15,1 tỷ đồng); Đồng Tháp (21,7 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo.

Các địa phương phải chủ động sắp xếp bố trí ngân sách địa phương (kể cả dự phòng) để bảo đảm việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2014.

Từ đầu năm đến nay, lượng mưa ở nhiều địa phương thấp hơn trung bình nhiều năm. Tại một số tỉnh đã xuất hiện khô hạn cục bộ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp.

Theo VGP