Theo đó, Bộ Tài chính sẽ xuất cấp ( không thu tiền) 401,775 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014.

UBND tỉnh Gia Lai sử dụng số gạo được cấp để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

H.C