nhà nông

Người dân trồng lúa tỉnh Nghệ An được hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do giống lúa BC15 bị trổ lép. Ảnh: nongnghiep.vn

Theo công văn số 4313, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Bình Thuận trong năm 2014 số tiền 18,7 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho người dân khôi phục sản xuất do hạn hán và mưa lũ gây ra trong năm 2013. Riêng đối với nguồn kinh phí sửa chữa các công trình hư hỏng, hỗ trợ nước sinh hoạt sẽ lấy nguồn từ ngân sách của tỉnh Bình Thuận.

Bộ Tài chính cũng phê duyệt kinh phí hỗ trợ người sản xuất lúa vụ chiêm xuân 2013-2014 cho nhà nông tỉnh Hải Dương bị thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại số tiền 45 tỷ đồng. Theo đó, tại công văn số 4312, tỉnh Hải Dương có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí được tạm ứng gửi Bộ tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để Bộ Tài chính thẩm định, bổ sung kinh phí cho Tỉnh theo chế độ quy định và thu hồi số kinh phí đã tạm ứng.

Đối với tỉnh Nghệ An, Bộ Tài chính có văn bản số 4327 đồng ý để tỉnh Nghệ An được rút khoản tạm ứng năm 2013 số tiền 6,8 tỷ đồng vào niên độ ngân sách năm 2014, nhằm hỗ trợ người nông dân trồng giống lúa BC15 bị trổ lép. Lý giải vì sự chậm trễ này, Bộ Tài chính cho biết, ngày 7/11/2013, Bộ Tài chính đã có văn bản số 15246 hỗ trợ giống lúa BC15 bị trổ lép tại tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do thất lạc văn bản nên ngày 12/3/2014 Sở Tài chính Nghệ An mới nhận được văn bản trên.

Do đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh không đồng ý cho Sở Tài chính rút dự toán khoản tạm ứng 6,8 tỷ đồng do hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.

Vì vậy, để đảm bảo cho địa phương có nguồn tiền hỗ trợ người dân có giống lúa BC15 bị trổ lép, Bộ Tài chính cho phép tỉnh Nghệ An rút khoản tiền tạm ứng này vào niên độ ngân sách năm 2014./.

Uyên Linh