Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), sản phẩm bị điều tra là tháp gió, có mã HS 7308.20.0020 và 8502.31.0000. Sản phẩm này đã bị Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá năm 2012 và áp thuế vào năm 2013 (mức thuế từ 51,54% - 58,54%). Mã vụ việc: A-552-814.

Hoa Kỳ khởi xướng rà soát chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam
Hoa Kỳ khởi xướng rà soát chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: minh hoạ

Rà soát "hoàng hôn" được thực hiện 5 năm một lần. Rà soát "hoàng hôn" thực chất là việc điều tra lại tất cả các yếu tố (cả phá giá/trợ cấp và thiệt hại) để xem xét xem có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp đó thêm một kỳ nữa không.

Nếu kết quả rà soát cho thấy việc ngừng áp thuế chống bán phá giá có thể dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất Hoa Kỳ thì lệnh áp thuế sẽ được áp dụng thêm 5 năm nữa.

Để đảm bảo lợi ích chính đáng của mình, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan tìm hiểu quy định, trình tự thủ tục rà soát của Hoa Kỳ; thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với cục trong suốt quá trình của vụ việc, bảo vệ quyền lợi của mình.