hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan.jpg

100% hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử. Ảnh: TL

Báo cáo về công tác hoàn thuế của Tổng cục Thuế ghi nhận, trong 7 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 21/7/2021, cơ quan thuế đã ban hành 12.329 quyết định hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền thuế hoàn là 81.631 tỷ đồng, bằng 59,8% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2021 đã được Quốc hội thông qua, bằng 122,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, cơ quan thuế hoàn thuế cho xuất khẩu 10.906 quyết định, với tổng số tiền là 65.109 tỷ đồng, bằng 119,4% so với cùng kỳ; hoàn cho dự án đầu tư là 917 quyết định, với tổng số tiền là 16.237 tỷ đồng, bằng 138,1% so với cùng kỳ; hoàn cho trường hợp khác là 506 quyết định, với tổng số tiền là 284 tỷ đồng, bằng 81,8% so với cùng kỳ.

Số chi hoàn thuế GTGT đến hết ngày 23/7/2021 là 80.637 tỷ đồng, bằng 59,1% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2021.

Cùng với việc triển khai hoàn thuế theo đúng quy định, cơ quan thuế các cấp còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của doanh nghiệp, xác định chính xác doanh thu làm căn cứ xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2021, có 75.762 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,27% so với cùng kỳ; có 44.166 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, giảm 2,33%; có 32.402 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 33,72%; có 16.414 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 14,05%. Đến thời điểm 19/7/2021, toàn quốc có 837.113 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 3,67% so với thời điểm ngày 31/12/2020./.

Văn Tuấn