Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Thiệu

Điều này đã vô tình đưa đến những sai phạm về thuế không đáng có và bị cơ quan thuế truy thu, phạt nặng.

Bán hàng nhưng không khai báo

Theo chia sẻ của một cán bộ chuyên trách về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, các sai phạm phổ biến của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa trên các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT), trên các trang web bán hàng, trên các trang mạng xã hội nước ngoài thường là trốn doanh thu, tức không khai báo doanh thu cho cơ quan thuế. Họ cho rằng, cơ quan thuế không phát hiện được do: thanh toán qua ngân hàng nhưng với những tài khoản mở tại các ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế; bán hàng thu tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng hóa.

Thực tế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy, các hành vi không khai doanh thu nêu trên đều bị cơ quan thuế phát hiện, truy thu và xử phạt vi phạm hành chính khi tiến hành các biện pháp kiểm tra, thanh tra. Chẳng hạn như đối với việc bán sản phẩm thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng những tài khoản mở tại các ngân hàng nhưng không đăng ký với cơ quan thuế, cơ quan thuế kiểm tra các trang web bán hàng, các địa chỉ bán hàng trên các trang mạng xã hội để xác định các tài khoản nhận thanh toán tiền mua hàng. Thậm chí, cán bộ thuế có thể trực tiếp mua hàng, chuyển tiền thanh toán qua ngân hàng từ đó xác định các tài khoản nhận thanh toán tiền. Khi xác định được các tài khoản mở tại ngân hàng nhận thanh toán tiền thì tiến hành xác minh tại ngân hàng, từ đó dễ dàng phát hiện khoản doanh thu không khai thuế.

Hoạt động thương mại điện tử: Không dễ trốn thuế
“Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nên rà soát, điều chỉnh, tự giác kê khai nộp thuế, tránh bị cơ quan thuế qua thanh tra, kiểm tra xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế…” - cán bộ chuyên trách Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo.

Còn đối với trường hợp bán sản phẩm thu tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng hóa, cán bộ thuế xác minh tại các đơn vị ký hợp đồng nhận vận chuyển giao hàng hóa có thu hộ tiền cho người bán; từ đó xác định số lượng hàng hóa bán, số tiền thu hộ để xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm những khoản doanh thu không khai thuế.

Phát sinh thu nhập nhưng không nộp thuế thu nhập cá nhân

Trong những năm gần đây, ở nước ta đã hình thành các doanh nghiệp (DN) và cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội Google, facebook, Youtube... và các khoản thu nhập này đều được chuyển về Việt Nam cho người thụ hưởng thông qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số DN chưa kê khai nộp thuế vì nghĩ rằng cơ quan thuế không thể phát hiện các khoản doanh thu này; trong khi một số khác khai nộp thuế không đúng quy định như khai là dịch vụ xuất khẩu để được hưởng mức thuế suất giá trị gia tăng 0% (thay vì là 10%); hoặc khai là thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 10% (thay vì 25% trước năm 2014, 22% năm 2014 và 2015, 20% từ năm 2016). Riêng đối với các cá nhân, nhiều trường hợp không kê khai nộp thuế, một phần do chưa nắm quy định doanh thu nhận được trên 100 triệu đồng/năm thì phải kê khai nộp thuế, một phần do nghĩ rằng cơ quan thuế không phát hiện được.

Trên thực tế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có nhiều biện pháp để phát hiện việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trốn doanh thu hoặc kê khai nộp thuế không đúng. Cụ thể như cơ quan thuế có thể xác minh tại tất cả các ngân hàng trên cả nước để xác định các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội nước ngoài chưa thực hiện kê khai nộp thuế, hoặc kê khai nộp thuế không đúng quy định, từ đó thực hiện thanh tra, kiểm tra để xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính, góp phần tăng thu NSNN.

“Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT nên rà soát, điều chỉnh, tự giác kê khai nộp thuế, tránh các vi phạm tương tự dẫn đến bị cơ quan thuế qua thanh tra, kiểm tra xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế…” - cán bộ chuyên trách Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo.

Cơ quan thuế có thể xác minh tại tất cả các ngân hàng

Cơ quan thuế có thể xác minh tại tất cả các ngân hàng trên cả nước để xác định tổ chức, cá nhân bán sản phẩm, hoặc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội nước ngoài chưa thực hiện kê khai nộp thuế, hoặc kê khai nộp thuế không đúng quy định.

Đỗ Doãn