Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tặng hoa chúc mừng Khoa Thuế và Hải quan.

Phát biểu tại buổi lễ này, PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền, Trưởng Khoa Thuế và Hải quan đã khái quát lại toàn bộ quá trình thành lập và phát triển, các hoạt động, các dấu mốc và các thành tựu mà Khoa đã đạt được trong chặng đường 10 năm qua. Điển hình là các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động hợp tác, quản lý sinh viên…

Về đào tạo đại học, Khoa đã tham gia đào tạo được trên 1.400 cử nhân chuyên ngành thuế và chuyên ngành hải quan cùng 25.000 cử nhân kinh tế các chuyên ngành khác, hơn 100 cử nhân chuyên ngành thuế cho nước bạn Lào.

Về đào tạo sau đại học, Khoa đã tham gia đào tạo trên 4.000 thạc sĩ kinh tế, các giảng viên trong khoa tham gia hướng dẫn trực tiếp 11 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ và hiện đang hướng dẫn 21 nghiên cứu sinh làm luận án.

Về nghiên cứu khoa học, tập thể giảng viên trong khoa đã tham gia 3 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì và hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tham gia và hoàn thành 10 đề tài cấp Bộ, chủ trì nghiên cứu và hoàn thành 50 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

Tập thể giảng viên trong khoa cũng đã biên soạn được 22 giáo trình, 13 cuốn sách tham khảo phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo của Học việc cũng như của ngành Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ghi nhận sự trưởng thành và đóng góp của Học viện Tài chính nói chung, Khoa Thuế và Hải quan nói riêng trong sự nghiệp đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực về kinh tế tài chính cho ngành Tài chính cũng như cho toàn xã hội.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, chỉ trong vòng 10 năm, với những hoạt động và thành quả mà Khoa Thuế và Hải quan đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là sự gắn kết rất thường xuyên và hiệu quả giữa đào tạo và thực tế, Khoa Thuế và Hải quan đã khẳng định được vị thế của mình, có định hướng phát triển theo đúng chiến lược của ngành.

Vì vậy, trong điều kiện hiện nay, hoạt động đào tạo phải gắn với chiến lược phát triển của ngành Tài chính, các sản phẩm đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh./.

Chi Linh