vaa

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đính Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ hiệu của VAA. Ảnh: Hải Anh

Thành lập theo Quyết định số 12/TTg ngày 10/1/1994 của Thủ tướng Chính phủ 1994, sau 20 năm hình thành và phát triển, đến nay, VAA đã có hoạt động rộng khắp trên toàn quốc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội mở cửa và hội nhập.

Trong đó có việc tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật về tài chính, kế toán và kiểm toán; tư vấn khoa học, phản biện xã hội các dự án luật, các chính sách kinh tế, tài chính; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho hội viên, quản lý hành nghề, kiểm soát chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề kế toán và kiểm toán…

Từ năm 2007 đến nay, VAA đã đảm đương hiệu quả một số công việc hành nghề kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính giao phó (Quyết định số 47/2005 QĐ-BTC). Hàng năm thực hiện tốt việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán; tổ chức chặt chẽ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra kiểm soát chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán viên...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng các công cụ quản lý, trong đó có kế toán kiểm toán. Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng xứng đáng dành cho VAA. VAA và các hội viên đã tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách tài chính-kinh tế quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán, đáp ứng yêu cầu hội nhập của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng bày tỏ hy vọng những người làm nghề kế toán, kiểm toán trong cả nước tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, năng lực cạnh tranh, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy minh bạch nền tài chính quốc gia...

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp đánh giá cao những đóng góp của VAA trong những năm qua. VAA đã hội tụ và động viên các hội viên tham gia tích cực và hiệu quả vào nhiều dự án luật quan trọng (Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Thống kê, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kiểm toán độc lập, các luật Thuế...), những công việc quản lý, đào tạo nhân lực mà Bộ Tài chính ủy quyền.

Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp mong muốn, VAA tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động vì một nền tài chính minh bạch-hiệu quả. VAA sớm kiện toàn mô hình hoạt động; nghiên cứu và tổ chức phát triển hoạt động dịch vụ công; tích cực tham gia tư vấn, kế toán kiểm toán cho cộng đồng doanh nghiệp, xã hội; nâng cao chất lượng thông tin kinh tế tài chính, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ hội viên nói riêng và những người hoạt động kế toán, kiểm toán tại Việt Nam nói chung.

Phương châm hành động VAA nhiệm kỳ Đại hội V (2014-2019): “Hội tụ - Chuyên nghiệp - Phát triển”.

-Hội tụ tất cả những người làm nghề kế toán, kiểm toán đề cao trách nhiệm, nâng tầm và giữ gìn phẩm giá đạo đức nghề nghiệp.

-Chuyên nghiệp để tăng giá trị nghề nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin kinh tế - tài chính do kế toán, kiểm toán cung cấp.

-Phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước.

Hải Anh