Ngày 21/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài đối với các phóng viên, biên tập viên, nhà báo và cán bộ làm công tác tuyên truyền.

Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc
Ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: Gia Linh

Tham dự hội nghị gồm có: đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, thông tin, báo chí - xuất bản thuộc TP. Hồ Chí Minh (các sở, phòng văn hóa thông tin cấp huyện); các phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

“Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Đây là những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến chính sách, pháp luật thông qua các tin, bài, các phóng sự của mình để lan tỏa thông điệp bảo vệ biên giới Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân" - Ông Hồ Hồng Hải cho biết.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe phần trình bày của Đại tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng về tình hình thực thi pháp luật ở khu vực biên giới và triển khai Luật Biên phòng Việt Nam.

Đồng thời, tình hình thế giới, khu vực, quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng được ông Nguyễn Hải Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày tại hội nghị.

Tại đây, các đại biểu và các báo cáo viên cũng đã trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến vấn đề bảo vệ biên giới của Tổ quốc trong tình hình hiện nay.