Hàng trăm lượt nông dân được học nghề

2 năm qua dù phải đối mặt với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung các hoạt động của các cấp hội trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra thông suốt. Trong đó, hoạt động tư vấn hoạt động dạy nghề được tổ chức thường xuyên liên tục bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

9 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp và phối hợp tổ chức được 61 lớp dạy nghề cho 3.717 lượt hội viên nông dân, giúp được 1.384 hội viên nông dân, người lao động có việc làm sau đào tạo.

Tỉnh hội đã phối hợp với Công ty ICO và các đơn vị tư vấn giới thiệu việc làm, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp cho 667 nông dân, con em nông dân đi lao động ở nước ngoài, đạt 35% kế hoạch.

Hà Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, các hoạt động dạy nghề, tư vấn tạo việc làm cho nông dân dân vẫn được tiếp tục đẩy mạnh. Hội nông dân các cấp đã tiếp tục truyền thông vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, trong đó có hội viên nông dân.

Bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, trung tâm liên tục thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến hoạt động dạy, học nghề cho bà con nông dân. Tuy vậy, hoạt động đào tạo nghề trong thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn.

"Khó khăn đầu tiên là do vấn đề thiếu kinh phí. Đào tạo nghề giai đoạn cũ đã kết thúc, giai đoạn này chưa có kinh phí. Ngoài ra, độ tuổi hỗ trợ đào tạo nghề bó buộc, nhiều người dù qua tuổi lao động nhưng lại rất thích học nghề mà không được hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề cho lao động ở các huyện miền núi gặp nhiều khó khăn về thủ tục, thời gian phê duyệt..."- bà Ngọc nói.

"Việc giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dạy, học nghề được làm thường xuyên liên tục nên nhận thức của bà con nông dân cũng tăng cao"- bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Nhờ làm tốt công tác truyền thông, mà thời gian gần đây nhận thức học nghề, tạo việc làm của bà con nông dân đã nâng lên rõ rệt. Nhiều người tự nguyện đăng ký học nghề cao. Nông dân thích học nghề theo kiểu “cầm tay chỉ việc”. Một số nghề bà con thích học đó là: nuôi cá trắm, trồng dưa lê, nuôi gà, nuôi ếch... Từ đầu năm tới nay trung tâm mở được 3 lớp tập huấn kỹ thuật ngắn ngày cho nông dân. Thời gian tập huấn chỉ từ 2-3 ngày.

Các huyện chủ động tham gia đào tạo nghề

Thạch Thành là huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Nhiều năm qua huyện đã xây dựng được nhiều mô hình điểm trong dạy nghề.

Ông Lê Xuân Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành cho biết, thời gian qua huyện đã có nhiều giải pháp để tăng cường hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Huyện cũng xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp; các chủ trương, chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua hội nghị, hội thảo, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử huyện, báo chí, tờ rơi, áp phích, tư vấn trực tiếp tại các cụm xã và hộ gia đình... bảo đảm cho các đối tượng dễ tiếp cận, dễ hiểu.

Mặt khác, huyện đẩy mạnh công tác điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề để tư vấn nghề nghiệp, vận động nhân dân học nghề; tư vấn miễn phí cho nông dân về dạy nghề, việc làm, thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại... nhằm tạo việc làm, nâng cao mức sống cho người lao động trên địa bàn. Nhờ vậy, tỷ lệ lao động nông thôn, trong đó có nông dân đi học nghề đông.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền về học nghề tạo việc làm

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho bà con nông dân. QA

Theo báo cáo của Phòng LĐTBXH huyện Thạch Thành, tính đến năm 2021 huyện đã có hơn 93.000 lao động qua đào tạo trên tổng hơn 157 nghìn dân. Số lao động có việc làm đã qua đào tạo là 62.253 người, số có nhu cầu học nghề đến năm 2025 là 12.700 người.

Hơn 10 năm qua, huyện đã tổ chức được 211 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 5.430 học viên tham gia; 171 lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn với 4.195 học viên tham gia; 40 lớp dạy nghề cho nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp với 1.235 học viên tham gia.

Sau khi học nghề, người lao động đã biết vận dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và tạo sự gắn kết giữa người lao động với nhau. Chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện. Nếu năm 2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 25% thì đến năm 2021 đạt 66,5%, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ tích cực cho việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.