Hơn 226,74 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam