Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Phó Trưởng ban thường trực dự án khẳng định, Dự án Hợp phần 1 là dự án quan trọng có quy mô lớn, do Liên minh châu Âu và Chính phủ CHLB Đức tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác quốc tế CHLB Đức (GIZ) quản lý và thực hiện.

Họp Ban chỉ đạo Dự án Hợp phần 1 - Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Trần Văn Sơn, trong năm 2023, Dự án Hợp phần 1 đang triển khai theo tiến độ đề ra. Theo đó, đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác hỗ trợ thực hiện dự án, hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, hoàn thành giai đoạn khởi động dự án là xây dựng Kế hoạch tổng thể điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện năm 2023 của dự án, hoàn thành các thủ tục tuyển chọn chuyên gia quốc tế, chuyên gia trong nước và bố trí cơ sở vật chất phục vụ cho việc triển khai dự án.

Đến thời điểm hiện nay, Dự án Hợp phần 1 đang triển khai các hoạt động theo Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực hiện năm 2023 được phê duyệt.

Họp Ban chỉ đạo Dự án Hợp phần 1 - Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam
Ông Trần Văn Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Phó Trưởng ban thường trực Dự án (giữa) điều hành cuộc họp.
Việc hoàn thành và tiếp tục triển khai các nội dung công việc nêu trên cho thấy quyết tâm của Bộ Tài chính, GIZ và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện và triển khai thành công dự án, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trần Văn Sơn nhận xét.

Cũng theo ông Trần Văn Sơn, dự án luôn nhận được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo, sự hỗ trợ và phối hợp tốt của các đơn vị quản lý trong và ngoài Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của dự án được triển khai theo kế hoạch đề ra. Công tác điều phối giữa nhà tài trợ và các đơn vị thụ hưởng được Ban Quản lý dự án ODA duy trì liên tục trong quá trình chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án, hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của dự án.

Họp Ban chỉ đạo Dự án Hợp phần 1 - Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam
Ông Roberto Ruiz Ruiz - Trưởng ban Tài chính và hợp đồng, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đồng Trưởng ban dự án, ông Julien Guerrier - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đánh giá, dự án đã hoàn thành khối lượng công việc đáng kể trong công tác chuẩn bị, khởi động, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch…

Các kết quả đó đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu của dự án, vào tiến trình cải cách quản lý tài chính công của ngành Tài chính của Việt Nam. Các đơn vị đã tích cực bám sát mục tiêu, kế hoạch để triển khai, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, kết quả là sản phẩm cơ chế chính sách gắn với cải cách thể chế của Bộ Tài chính.

Ông Dennis Quennet - Điều phối trưởng GIZ bày tỏ tin tưởng rằng dự án sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu chính sách và phát triển của mình, góp phần tạo hiệu quả tốt hơn nữa trong cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam.

Tại buổi họp, các đại biểu dự họp tham gia ý kiến tập trung vào 2 nội dung chính là: Các khó khăn và giải pháp do đại diện GIZ và ban Quản lý dự án ODA đã trình bày, nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện năm 2024 của Dự án Hợp phần 1; Nêu các đề xuất, kiến nghị và biện pháp đối với công tác quản lý thực hiện Dự án hợp phần 1 trong thời gian tới để dự án hoàn thành mục tiêu và tiến độ đề ra

Mục tiêu cụ thể của Dự án Hợp phần 1 là: tăng cường quản lý ngân sách và dự báo thu; tăng cường quản lý nợ bằng tăng cường năng lực của Chính phủ trong thực hiện quản lý nợ hiệu quả hơn ở cả cấp trung ương và địa phương; tăng cường môi trường thuế và huy động các nguồn thu bằng việc hỗ trợ cải cách chính sách thuế, bao gồm cả việc mở rộng cơ sở tính thuế, giảm nguy cơ xói mòn cơ sở thu thuế và việc chuyển lợi nhuận (BEPS), giảm khu vực kinh tế phi chính thức trong nền kinh tế, đảm bảo các sắc thuế không mang thành kiến về giới tính và khuyến khích hoạt động kinh tế thân thiện với môi trường.