Quy định rời rạc thiếu đồng nhất

Theo Văn bản của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), trong hơn 10 năm qua, có một số UBND cấp tỉnh cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở” cho căn hộ du lịch (condotel). Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền của Trung ương đã kết luận việc cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở” cho căn hộ condotel là trái với quy định của Luật Đất đai.

cấp-sổ-đỏ-cho-condotel.jpg
HoREA kiến nghị cấp sổ hồng cho condotel giúp khơi thông thị trường. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tuy nhiên, căn cứ quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn, thì chủ sở hữu công trình xây dựng trong dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án nhà ở, trong đó có căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, nhà phố du lịch (shophouse du lịch) thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, văn phòng lưu trú (officetel), căn hộ dịch vụ, căn hộ thương mại (shophouse) có quyền yêu cầu được “cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất” (sổ hồng) có thời hạn, theo thời hạn của dự án.

Mặc dù nhiều văn bản chỉ thị, quyết định đã ban hành, tuy nhiên vẫn còn có tính rời rạc, thiếu tính đồng bộ, tính liên thông, nên đã không xử lý được các vướng mắc cho condotel.

Đại diện HoREA cho rằng, bất cập lớn nhất là Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là đã cho phép từng chủ sở hữu (là tổ chức hoặc cá nhân) được tự kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch do mình sở hữu” và chỉ khuyến khích các tổ chức, cá nhân sở hữu căn hộ du lịch biệt thự du lịch thuộc cùng một dự án thống nhất, lựa chọn một tổ chức để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Quy định này không phù hợp với Khoản 1 Điều 23 và điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Du lịch và cũng không phù hợp với thực tế.

Cấp sổ hồng giúp khơi thông thị trường

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho rằng, chủ sở hữu condotel có quyền yêu cầu được cấp sổ hồng theo thời hạn của dự án. Theo đó, HoREA đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để cấp Giấy chứng nhận cho căn hộ du lịch và những công trình xây dựng trong dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án nhà ở, như biệt thự du lịch, nhà phố du lịch, văn phòng lưu trú, căn hộ dịch vụ, căn hộ thương mại.

Cụ thể, HoREA đề nghị sử dụng thống nhất khái niệm “căn hộ du lịch” (còn gọi là condotel) là một loại cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Du lịch. “Căn hộ du lịch” có thể nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, hoặc nằm trong tòa nhà cao tầng độc lập, hoặc tòa nhà hỗn hợp của khu du lịch, hoặc tòa nhà ngoài khu du lịch.

Đối với cách tính diện tích căn hộ du lịch (condotel) đại diện HoREA cho rằng, nên áp dụng tương tự và thống nhất với cách tính diện tích căn hộ nhà chung cư (hiện nay, tính theo diện tích thông thủy). Ngoài phần sở hữu riêng thì phần diện tích xây dựng còn lại thuộc phần sở hữu chung của chủ sở hữu căn hộ du lịch, áp dụng tương tự như cách tính phần sở hữu chung của chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở.

Đồng thời, HoREA cũng đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản trong năm 2021. Trong đó, đề nghị bổ sung quy định phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung trong tòa nhà căn hộ du lịch, tương tự như Luật Nhà ở quy định “Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung trong tòa nhà chung cư” và đề nghị Bộ Xây dựng quy định “Hợp đồng mẫu mua bán, chuyển nhượng cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có căn hộ du lịch”.

Về quyền sử dụng đất chung của chủ sở hữu căn hộ du lịch, do phần lớn các dự án khu du lịch có khu căn hộ du lịch), mà tòa nhà căn hộ du lịch chỉ chiếm một phần diện tích của khu du lịch, nên Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định đất xây dựng khu căn hộ du lịch vào Luật Đất đai, tương tự như quy định “đất xây dựng khu chung cư” tại Điều 145 Luật Đất đai, để có căn cứ xác định “quyền sử dụng đất chung” đối với phần diện tích này, khi cấp “sổ hồng” cho chủ sở hữu căn hộ du lịch./.

Văn Tuấn