Theo quyết định của HOSE, trên sàn này hiện có 62 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hoặc kiểm soát đặc biệt, hoặc chưa đủ thời gian niêm yết.

HOSE: 62 mã chứng khoán không được cấp margin trong quý IV/2022
HOSE: 62 mã chứng khoán không được cấp margin trong quý IV/2022. Ảnh: T.L

Trong đó có 15 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo; 16 mã cổ phiếu thuộc diện kiểm soát; 18 mã có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 là số âm hoặc vi phạm về thuế, công bố thông tin; 4 mã cổ phiếu bị hạn chế và đỉnh chỉ giao dịch, số còn lại là thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Trước đó trong quý III/2022, danh sách cắt margin trên HOSE cũng ghi nhận có 55 cổ phiếu.

Giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp; được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền, hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ./.