Đây là nội dung được Công ty Cổ phần FPT (FPT) cho biết trong thông tin báo chí phát đi chiều 01/6/2021.

>> Ngày mai, HOSE trở lại giao dịch bình thường

>> HOSE ngừng giao dịch phiên chiều ngày 01/6/2021

Thông tin của FPT cho biết, từ ngày 16/4/2021 đến 22/5/2021, FPT đã đồng hành cùng Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) triển khai giai đoạn kiểm thử diện hẹp của Dự án hệ thống giao dịch của HOSE. Trong giai đoạn này, FPT đã hoàn thành việc cài đặt hệ thống phần cứng, bàn giao hệ thống phần mềm cho HOSE để thực hiện kiểm thử nội bộ và mở rộng việc thử nghiệm với hơn 20 công ty chứng khoán thành viên.

Tính đến thời điểm kết thúc giai đoạn kiểm thử diện hẹp, hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra với kết quả khả quan. Việc thử nghiệm với 20 công ty chứng khoán đã phủ đến 80% các tình huống kỹ thuật, nghiệp vụ có thể xảy ra.

Kết quả này đã dẫn tới quyết định dự án chuyển sang giai đoạn kiểm thử toàn thị trường với tất cả các công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và đơn vị nhận dữ liệu thị trường.

Sau giai đoạn kiểm thử diện hẹp, HOSE và FPT đang triển khai giai đoạn kiểm thử diện rộng trên toàn thị trường (từ 24/05/2021 đến 25/06/2021), bao gồm: 73 công ty chứng khoán thành viên của HOSE, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội và các đơn vị nhận dữ liệu thị trường. Hai bên cũng đang tiếp tục kiểm thử các tiêu chí về hiệu năng, bảo mật hệ thống và lên các các kịch bản chuyển đổi hệ thống.

“Kết quả Giai đoạn kiểm thử toàn thị trường sẽ là cơ sở đánh giá hệ thống sẵn sàng đưa vào sử dụng chính thức” – thông tin của FPT cho biết./.

Duy Thái