Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính”. Tuy nhiên, đến thời hạn nộp báo cáo, HSX vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên của 10 công ty.

Theo đó, 10 công ty gồm: Công ty CP Chứng khoán An Phát (mã CK: APG); Công ty CP Camimex Group (mã CK: CMX); Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long (mã Ck: HLG); Công ty CP Thương mại Hà Tây (mã Ck: HTT); Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An (mã Ck: KAC); Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (mã Ck: LCM); Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (mã Ck: MCP); Công ty CP Thủy sản số 4 (mã Ck: TS4); Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (mã Ck: TTB) và Công ty CP Bao bì dầu thực vật (mã Ck: VPK).

Vì vậy, HSX yêu cầu các công ty nêu trên phải nhanh chóng công bố thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 theo đúng quy định hiện hành và có công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin./.

Hồng Quyên