covid-19

Từ ngày 1/7/2021, Bộ Y tế đề nghị thực hiện thanh toán thực thanh, thực chi đối với các trường hợp xét nghiệm bằng test nhanh. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với xét nghiệm Covid-19 như sau:

Thanh toán theo mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR, quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Đối với mẫu đơn tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ số 1735 là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Trường hợp đơn vị lấy mẫu phải gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị khác thực hiện, Bộ Y tế đề xuất tạm tính và đề nghị thanh toán BHYT theo cơ cấu như sau: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm là 117.800 đồng/ mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm là 616.200 đồng/ mẫu.

Đối với mẫu gộp, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn như sau: Mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm là 100.000 đồng/ mẫu; mức giá việc thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng/mẫu chia cho số lần mẫu gộp.

Trường hợp gộp mẫu nếu phát hiện dương tính, phải tiếp tục thực hiện các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

Bộ Y tế cũng hướng dẫn chi tiết mức giá thanh toán đối với: Đối tượng không thanh toán BHYT; đặt hàng xét nghiệm COVID-19; thanh toán trong trường hợp đi lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm được cấp test, kit và vật tư; xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh.

Xem chi tiết tại Công văn số 4356 tại đây.

Khánh Huyền