hai

Đại diện Tổng cục Hải quan giới thiệu nội dung mới của hai văn bản đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Tá

Tại hội nghị, đại diện cơ quan Tổng cục Hải quan đã giới thiệu, hướng dẫn những nội dung mới, quan trọng liên quan đến Nghị định 59 và Thông tư 39.

Theo đó, Nghị định 59/2018/NĐ-CP điều chỉnh những nhóm vấn đề cơ bản như: Nhóm vấn đề về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển; nhóm vấn đề về kiểm tra, xác định trị giá hải quan; nhóm vấn đề về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; nhóm vấn đề công tác chống buôn lậu và một số thủ tục hải quan liên quan đến các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác, về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính...

Hội nghị cũng giới thiệu những nội dung mới của Thông tư 39, được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại để phù hợp với sự thay đổi của tập quán thương mại quốc tế, khắc phục và xử lý các vướng mắc, bất cập khi thực hiện các thủ tục cũ theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Ngọc Linh