Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (5.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 10.520 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,28-7,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 5.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,39%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/2/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tới 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.775 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,49-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 805 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,50%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/2/2015).

Sau 5 phiên đấu thầu từ đầu năm 2015, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 31.374,3 tỷ đồng trái phiếu chính phủ./.

D.T