Hướng dẫn đeo khẩu trang tại trường học
Hướng dẫn đeo khẩu trang tại trường học

TTXVN