45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nigeria
45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nigeria

TTXVN