7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 373,36 tỷ USD
7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 373,36 tỷ USD

TTXVN