Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hà Nội tiếp đón bệnh nhân từ 1/9/2021
Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hà Nội tiếp đón bệnh nhân từ 1/9/2021
Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hà Nội tiếp đón bệnh nhân từ 1/9/2021

TTXVN