Các mức hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Các mức hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Các mức hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Các mức hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ngày 1/7, Thủ tướng Chính phủ đã ra Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.../.

Hanoimoi.com.vn