Chi tiết 3 phân vùng và cơ chế vận hành phòng dịch Covid-19 của Hà Nội
Chi tiết 3 phân vùng và cơ chế vận hành phòng dịch Covid-19 của Hà Nội
Chi tiết 3 phân vùng và cơ chế vận hành phòng dịch Covid-19 của Hà Nội
Chi tiết 3 phân vùng và cơ chế vận hành phòng dịch Covid-19 của Hà Nội

Song song với hình thành các lớp để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực, vật lực để phòng, chống dịch ở khu vực nguy cơ cao; tập trung có trọng tâm xử lý những đối tượng, khu vực có nguy cơ cao./.

Hanoimoi.com.vn