Hà Nội đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân
Hà Nội đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân

TTXVN