Hà Nội đặt mục tiêu Chỉ số PAPI tăng trung bình tối thiểu 5 bậc mỗi năm
Hà Nội đặt mục tiêu Chỉ số PAPI tăng trung bình tối thiểu 5 bậc mỗi năm

TTXVN