HN xét nghiệm1
HN xét nghiệm2
HN xét nghiệm3
HN xét nghiệm4

Nội dung Công điện có những chỉ đạo quan trọng như phải tăng tốc, mở rộng xét nghiệm và tiêm phòng mũi 1 cho tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9/2021.

Theo Hanoimoi.com.vn