Hà Nội tiếp tục tạm dừng các hoạt động từ 6h ngày 21/9/2021

TTXVN