Khoảng 32% dân số thành phố Hà Nội đã được tiêm vaccine phòng COVID-19
Khoảng 32% dân số thành phố Hà Nội đã được tiêm vaccine phòng COVID-19
Khoảng 32% dân số thành phố Hà Nội đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Đến nay, Hà Nội đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 32% dân số thành phố./.

TTXVN