Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử có thể bị phạt tù đến 3 năm
Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử có thể bị phạt tù đến 3 năm

TTXVN