biện pháp phòng dịch
biện pháp phòng dịch2
biện pháp phòng dịch3
Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai ngay một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo Hanoimoi.com.vn